Aikuisopistojen perustehtävät

Aikuisopistojen perustehtävät

Aikuisopistojen perustehtäviin kuuluvat seuraavat asiat

– Toimiminen monialaisena ammatillista koulutusta tarjoavana oppilaitoksena
– Nuorten ammatillinen peruskoulutus
– Aikuisten ammatillinen peruskoulutus ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, valmistavan ammatillisen lisäkoulutuksen sekä erikoisammattitutkintojen osalta
– Oppisopimuskoulutus
– Nivelvaiheen koulutus
– Räätälöidyt koulutuspalvelut yrityksille
– Valmentava koulutus ammatillista koulutusta silmällä pitäen
– Perusopetuksen opintojen järjestäminen
– Avointen ammatillisten opintojen järjestäminen
– Yhteistyö työelämätahojen kanssa
– Ammattitaitoisten tulevaisuuden työntekijöiden kouluttaminen
– Nuorten työpajatoiminnan ylläpitäminen sekä
– Erilaisten erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattujen koulutusjaksojen järjestäminen.

Kansainvälisyys – Internationality
Edellä mainittujen perustehtäviensä lisäksi nykyajan toimintaympäristöissä toimivat ammattiopistot pyrkivät tarjoaman myös kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisyys on nykypäivänä erityisen tärkeää, emmekä voi jäädä eristäytyneinä omaan maahamme. Tämän vuoksi monet ammattiopistot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuksia kehittää omaa kansainvälistä osaamistaan. Tätä tarkoitusta varten opiskelijoiden käytettävissä on kansainvälisyys-tutorointia sekä mahdollisuuksia kansainvälisyyspäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kansainvälisen työskentelyosaamisen kerryttäminen jo opiskeluaikoina on erityisen tärkeää aikana, jona työpaikoista käydään kovaa kilpailua, jolloin kansainvälinen osaaminen saattaa olla hakijan merkittävä valttikortti. Osa oppilaitoksista tukee opiskelijoidensa ulkomaanjaksoja, minkä lisäksi tukea on mahdollista saada Erasmukselta. Ensisijaisesti ammattiopistojen ulkomaanjaksot suuntautuvat toisiin Euroopan maihin ja monilta oppilaitoksilta löytyykin laajat yhteistyöverkostot, jotka levittäytyvät kaikkialle Eurooppaan. Toisaalta myös yhteistyö Kiinan ja Venäjän kanssa on tiivistä.

Jos aiot hakea vaihtoon, kannattaa sinun selvittää onko sinun mahdollista saada tätä jaksoa varten valmentautumisjaksoa oppilaitoksestasi sekä onko sinun mahdollista saada vaihdon ajalta jonkinlaista taloudellista tukea. Koulutusalasi KV-vastaava on taho, johon kannattaa olla yhteydessä jo varhaisessa vaiheessa suunnitelmiasi. Ulkomaanjakson pituus vaihtelee – lyhyimmillään se kestää ainoastaan kolme viikkoa ja pisimmillään jopa viisi kuukautta.

Varaudu matkaan avoimin mielin, äläkä pelästy, jos alat tuntea kulttuurishokin oireita – nimestään huolimatta on kyse aivan normaalista ilmiöstä – et ole vaipumassa shokkiin eikä sinulle ole tapahtumassa muutakaan epätavallista. Kulttuurishokki-ilmiöön kannattaa tutustua jo ennen lähtöä, kun olet vielä turvallisesti kotimaan kamaralla. Aiheeseen liittyvä teoriatieto voi auttaa sinua ymmärtämään kohdemaassa kokemiasi ilmiöitä. Varaudu myös siihen, että kohdemaassa asiat eivät hoidukaan samalla tavalla kuin koti-Suomessa. Tämä saattaa toisaalta olla myös positiivinen asia – olethan ulkomailla nimenomaan oppiaksesi jotakin uutta. Avoin mieli auttaa kohtaamaan tilanteet, joissa kenties toimitaan eri tavalla, mihin olet tottunut.

Palatessasi vaihdon jälkeen Suomeen, kannattaa varautua paluushokkiin, joka saattaa ehkä hieman yllättäen olla jopa kohdemaassa kokemiasi kulttuurishokin piirteitä voimakkaampi. Saatat katsella vaihdon jälkeen Suomea aivan uudenlaisin silmin – niin hyvässä kuin pahassakin.

Jos kielitaidossasi on puutteita, kannattaa kohdemaan kieltä harjoitella jo ennen lähtöä mahdollisimman paljon. Kun olet perillä kohdemaassa, älä turhaan pelkää kielioppivirheitä, vaan ota rohkeasti osaa keskusteluun – vain siten voit oppia ja kehittyä. Kielitaidon kehittyminen ei tapahdu ihan hetkessä, mutta toisaalta se saattaa usein tapahtua melkein kuin huomaamatta – eräänä päivänä saatat vain huomata, että selviydytkin arkipäiväisistä keskusteluista huomattavasti aikaisempaa sujuvammin. Kielitaito on nykypäivänä erittäin tärkeä rikkaus.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan yhteenvetona voidaan sanoa, että ammattiopistot tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia etsiessäsi itsellesi sitä ominta koulutusalaa – ammattiopisto voi olla oivallinen valinta, jos sinulla ei vielä ole ammatillista koulutusta tai jos haluat vaihtaa alaasi. Ammattiopisto tarjoaa myös mahdollisuuksia kansainvälisiin vaihtoihin tai muuhun kansainväliseen toimintaan. Tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin sekä lähialueesi ammattiopistojen koulutustarjontaan. Jos kiinnostuit, tutustu tarkasti oppilaitoksen hakukäytäntöihin sekä niihin vaatimuksiin, joita hakijalta edellytetään. Mieti aivan ensimmäiseksi, täytätkö koulutuksen hakijoille asetetut vaatimukset. Ota tämän jälkeen selville milloin hakemus tulee jättää, mitä hakemukseen tulee mahdollisesti liittää ja minne tai kenelle hakemus tulee osoittaa.